Advokaternes Inkasso Service

Har du ikke fået betaling for dit arbejde? Dårlige betalere lægger et pres på din likviditet og hindrer væksten. Nu er der hjælp at hente fra 360 Business Tool og Advokaternes Inkasso Service.

Kan det betale sig at benytte advokat?

Uanset kravets størrelse kan det altid betale sig at sende din sag til Advokaternes Inkasso Service. Deres vilkår er simple og kan opsummeres således:

Inkasso uden for fogedretten

  • Inkassoservice uden omkostninger – Skyldner betaler udgifterne
  • Egen advokat fra start til slut
  • Intet abonnement
  • 0,- kr. for hele den udenretlige behandling
  • 0,- kr. for registrering i RKI
  • 0,- kr. for indgåelse og administration af afdragsordning med skyldner

Med andre ord beholder du dit fakturatilgodehavende, og servicen koster ikke noget. Advokaternes Inkasso Service lever af de gebyrer, omkostninger og renter, som skyldner skal betale.

Hvad hvis skyldner ikke vil betale?

Hvis skyldner gør indsigelser gældende, kan et almindeligt inkassofirma ikke behandle din sag. Advokaternes Inkasso Service følger din inkassosag hele vejen. Afviser skyldner kravet, fører de sagen for dig i retten. De tager både de nødvendige skridt udenfor retten ”udenretlig inkasso” og de inkassoskridt der dækker over den ”indenretlige inkasso”.

Indenretlig inkasso

Hvis skyldner trods rykkerbreve, inkassobrev og telefonopringning ikke betaler, kan Advokaternes Inkasso Service behandle dit krav i fogedretten for 1.700,- kr. inkl. moms og retsafgift. Det er altså valgfrit, om du ønsker sagen indbragt for fogedretten, og det koster dig ikke noget at stoppe sagen.

Hvis skyldner betaler i fogedretten beholder du dit fakturatilgodehavende. Du har også mulighed for at vælge ”No-Risk” løsningen, hvor dit krav behandles i fogedretten for 0,- kr. Vælger du denne løsning, deler du dit fakturatilgodehavende med Advokaternes Inkasso Service.

Hvornår kan jeg sende et krav til inkasso?

Du kan sende dit krav til inkasso, når du har sendt et rykkerbrev med et inkassovarsel til skyldner. Skyldner må ikke have gjort indsigelser mod dit krav.

360 Business Tool integrerer med Advokaternes Inkasso Service. Som bruger af 360 Business Tool betyder det, at du med et enkelt klik på musen kan sende dit krav til Advokaternes Inkasso Service og få inkasso uden omkostninger.

Hvis kunderne ikke betaler dine fakturaer som aftalt, bliver dette tydeliggjort i 360 Business Tool.

Indbygget rykkermodul

Systemet har indbygget rykkermodul, så du kan sende rykkerbreve til skyldner. Rykkermodulet sikrer, at formalia bliver overholdt i forhold til tidsfrister og gebyrer. Hvis rykkerproceduren ikke resulterer i betaling, kan du med et enkelt klik sende sagen til Advokaternes Inkasso Service, som varetager det videre sagsforløb.

Du kan læse mere om integrationen her